Επίτοιχος Λέβητας Αερίου FERTECH DF30 Μεγιστοποίηση

Επίτοιχος Λέβητας Αερίου FERTECH DF30

Ο λέβητας Αερίου FERTECH αποτελεί τη νέα πρόταση της Ιταλικής εταιρίας, με Διπλό Εναλλάκτη. Η στιβαρή κατασκευή συνδυάζεται με ένα πλήρες σύστημα ελέγχου

0,00 €

Είδος
 • Απλός
Θερμική απόδοση (Max/Min) (kW)
 • 34,4 / 11,5
Θερμική ισχύς θέρμανσης (Max/Min) (kW)
 • 32,0 / 9,9
Ωφέλιμη Απόδοση Pmax(800C-600C) (%)
 • 93,1
Kατηγορία απόδοσης βάση του ευρωπαϊκού κανονισμού 92/42 CEE
 • ***
Κατηγορία εκπομπής ΝΟΧ
 • 3(<150mg/kWh)
Πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα θέρμανσης(Max/Min) (bar)
 • 3/0,8
Μέγιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης (0C)
 • 90
Περιεκτικότητα δοχείου διαστολής (l)
 • 10
Πίεση λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Max/Min) (bar)
 • 9 / 0,25
Κατηγορία προστασίας (IP)
 • X5D
Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας (V/Hz)
 • 230V / 50Hz
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς (W)
 • 135
Αριθμός Εναλλακτών
 • 2
Καθαρό βάρος (kg)
 • 35
Θερμική ισχύς νερού χρήσης (Max/Min) (kW)
 • 32,0 / 9,9
Aπόδοση 30% (%)
 • 91
Περιεκτικότητα νερού θέρμανσης (l)
 • 1,2
Παροχή ζεστού νερού χρήσης (Δt25OC / Δt30OC) (l/min.)
 • 18,3 / 15,2
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς κατά την παραγωγή ZNX(W)
 • 135