Επίτοιχος Λέβητας Αερίου FEREASY DF24 Μεγιστοποίηση

Επίτοιχος Λέβητας Αερίου FEREASY DF24

O FEREASY D είναι ένας επίτοιχος λέβητας Αερίου για κεντρική θέρμανση με αυτόματη παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) , ο οποίος παρέχει με έλεγχο θερμοκρασίας αυτόματη ρύθμιση ισχύος για λειτουργία με Φυσικό Αέριο ή Υγραέριο

0,00 €

Είδος
 • Απλός
Θερμική απόδοση (Max/Min) (kW)
 • 25,8 / 8,3
Θερμική ισχύς θέρμανσης (Max/Min) (kW)
 • 24,0 / 7,2
Ωφέλιμη Απόδοση Pmax(800C-600C) (%)
 • 93
Kατηγορία απόδοσης βάση του ευρωπαϊκού κανονισμού 92/42 CEE
 • ***
Κατηγορία εκπομπής ΝΟΧ
 • 3(<150mg/kWh)
Πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα θέρμανσης(Max/Min) (bar)
 • 3/0,8
Μέγιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης (0C)
 • 90
Περιεκτικότητα δοχείου διαστολής (l)
 • 7
Πίεση λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Max/Min) (bar)
 • 9 / 0,25
Κατηγορία προστασίας (IP)
 • X5D
Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας (V/Hz)
 • 230V / 50Hz
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς (W)
 • 110
Αριθμός Εναλλακτών
 • 1
Καθαρό βάρος (kg)
 • 30
Θερμική ισχύς νερού χρήσης (Max/Min) (kW)
 • 24,0 / 7,2
Aπόδοση 30% (%)
 • 90,5
Περιεκτικότητα νερού θέρμανσης (l)
 • 1
Παροχή ζεστού νερού χρήσης (Δt25OC / Δt30OC) (l/min.)
 • 13,7 / 11,4
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς κατά την παραγωγή ZNX(W)
 • 40