Επίτοιχος Λέβητας Αερίου GIERSCH F30 Μεγιστοποίηση

Επίτοιχος Λέβητας Αερίου GIERSCH F30

Η εταιρία GIERSCH με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Θέρμανσης , παράγει ένα μοναδικό και καινοτόμο προϊόν προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για Θέρμανση και Ζεστό Νερό Χρήσης με Λέβητα Αερίου. Η GIERSCH F, αποτελεί επιτοίχια μονάδα αερίου, για θέρμανση και ζεστό νερο χρήσης, με ηλεκτρική αναφλεξη, επιλογής προτεραιότητας ζεστού νερού χρήσης. Η επιτοίχια μονάδα είναι ιδανική για αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης. Η μονάδα είναι πιστοποιημένη με CE 92/42/EEC

0,00 €

Είδος
 • Απλός
Θερμική ισχύς θέρμανσης (Max/Min) (kW)
 • 31,0 / - (26.600kcal/h / -)
Ωφέλιμη Απόδοση Pmax(800C-600C) (%)
 • 93,1
Kατηγορία απόδοσης βάση του ευρωπαϊκού κανονισμού 92/42 CEE
 • ***
Κατηγορία εκπομπής ΝΟΧ
 • 3(<150mg/kWh)
Μέγιστη Θερμοκρασία Καυσαερίων (0C)
 • 140
Πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα θέρμανσης(Max/Min) (bar)
 • 3/0,5
Μέγιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης (0C)
 • 85
Θερμοκρασιακό Εύρος ΖΝΧ (Max/Min ) (0C)
 • 60/35
Πίεση λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Max/Min) (bar)
 • 8 / 0,15
Πίεση Παροχής Φυσικού Αερίου (mbar)
 • 20
Ελάχιστη Παροχή ΖΝΧ (l/min)
 • 2,5 (10,7 κατά ΕΝ 625)
Κατηγορία προστασίας (IP)
 • X5D
Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας (V/Hz)
 • 230V / 50Hz
Αριθμός Εναλλακτών
 • 2
Διαστάσεις (ΥΧΠΧΒ) (mm)
 • 763 x 450 x 346
Διάμετρος Ομόκεντρων Σωληνώσεων Καμινάδας (mm)
 • 60
Διάμετρος Ομόκεντρων Αεραγωγών (mm)
 • 100