Επίτοιχος Λέβητας Αερίου GIERSCH F24 Μεγιστοποίηση

Επίτοιχος Λέβητας Αερίου GIERSCH F24

Η εταιρία GIERSCH με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Θέρμανσης , παράγει ένα μοναδικό και καινοτόμο προϊόν προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για Θέρμανση και Ζεστό Νερό Χρήσης με Λέβητα Αερίου. Η GIERSCH F, αποτελεί επιτοίχια μονάδα αερίου, για θέρμανση και ζεστό νερο χρήσης, με ηλεκτρική αναφλεξη, επιλογής προτεραιότητας ζεστού νερού χρήσης. Η επιτοίχια μονάδα είναι ιδανική για αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης. Η μονάδα είναι πιστοποιημένη με CE 92/42/EEC

Είδος
 • Απλός
Θερμική απόδοση (Max/Min) (kW)
 • 26,5/11
Θερμική ισχύς θέρμανσης (Max/Min) (kW)
 • 24,8/9,6 (21.324kcal/h / 8.250kcal/h)
Ωφέλιμη Απόδοση Pmax(800C-600C) (%)
 • 91,2
Kατηγορία απόδοσης βάση του ευρωπαϊκού κανονισμού 92/42 CEE
 • ***
Κατηγορία εκπομπής ΝΟΧ
 • 3(<150mg/kWh)
Μέγιστη Θερμοκρασία Καυσαερίων (0C)
 • 140
Πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα θέρμανσης(Max/Min) (bar)
 • 3/0,5
Μέγιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης (0C)
 • 85
Θερμοκρασιακό Εύρος ΖΝΧ (Max/Min ) (0C)
 • 60/30
Περιεκτικότητα δοχείου διαστολής (l)
 • 6
Πίεση λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Max/Min) (bar)
 • 8 / 0,15
Πίεση Παροχής Φυσικού Αερίου (mbar)
 • 20
Ελάχιστη Παροχή ΖΝΧ (l/min)
 • 2,5 (10,7 κατά ΕΝ 625)
Κατηγορία προστασίας (IP)
 • X4D
Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας (V/Hz)
 • 230V / 50Hz
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς (W)
 • 135
Αριθμός Εναλλακτών
 • 2
Διαστάσεις (ΥΧΠΧΒ) (mm)
 • 725 x 400 x 300
Καθαρό βάρος (kg)
 • 38
Διάμετρος Ομόκεντρων Σωληνώσεων Καμινάδας (mm)
 • 60
Διάμετρος Ομόκεντρων Αεραγωγών (mm)
 • 100
Διάμετρος 2 Σωλήνων Καμινάδας (mm)
 • 80
Διάμετρος 2 Σωλήνων Αεραγωγών (mm)
 • 80