Διαφορικός Θερμοστάτης LTDC Μεγιστοποίηση

Διαφορικός Θερμοστάτης LTDC

0,00 €

Τύπος
  • Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακού LTDC
Αισθητήρια θερμοκρασίας Pt1000
  • 5-6
Έξοδοι ρελέ 230V
  • 3
Έξοδοι 0...10V ή PWM σήμα
  • 1-2
Λειτουργία με βάση τον χρόνο ή την θερμοκρσία
  • Ναι